• 25 januari 2024

Gepubliceerd door TMA Methode op

In een tijd waarin de dynamiek van de arbeidsmarkt in hoog tempo evolueert, zijn soft skills niet langer slechts een bonus, maar een cruciale factor voor succes op de werkvloer. Het UWV kopte het in maart 2023: ‘werkgevers vinden soft skills personeel steeds belangrijker’. Uit onderzoek onder meer dan 4500 werkgevers, blijkt dat 47% van de werkgevers denkt dat digitale vaardigheden en soft skills, zoals communicatieve vaardigheden en probleemoplossend denken, steeds belangrijker worden.

Laten we kijken naar het belang van soft skills, de drie redenen waarom ze tegenwoordig belangrijker zijn dan ooit tevoren, en hoe werkgevers het beste kunnen inspelen op de behoeften van de nieuwe generatie werknemers op het gebied van soft skills.

Het belang van soft skills

In het artikel “Soft Skills voor Toekomstig Werk”, gepubliceerd in het ‘Tijdschrift voor HRM’, wordt dieper ingegaan op het ‘waarom’ achter het belang van soft-skills. Zo wordt benadrukt dat soft skills, zoals teamwork, kritisch denken, communicatie en aanpassingsvermogen, de hoeksteen vormen van een effectieve werkcultuur. Terwijl technologische vooruitgang en specialisatie van kennis nog steeds van groot belang zijn, worden soft skills steeds meer erkend als de sleutel tot het aangaan van succesvolle professionele relaties en het navigeren door veranderende werkomgevingen. Werknemers met sterke soft skills blinken uit in samenwerking, innoveren gemakkelijker en zijn veerkrachtiger in het gezicht van verandering.
Waarom soft skills tegenwoordig belangrijker zijn dan ooit
De toenemende nadruk op soft skills in de moderne samenleving en op de werkvloer, kan verklaard worden door verschillende factoren die de afgelopen decennia veranderd zijn.

Een van de belangrijkste redenen is de grote mate van technologische veranderingen. In een tijdperk van toenemende automatisering en digitalisering verschuift de focus van routinetaken naar complexe, menselijke taken. Soft skills zoals creativiteit en kritisch denken zijn nodig om waardevolle bijdragen te leveren en innovatieve oplossingen te vinden die machines niet kunnen bieden.

Daarnaast is er een steeds grotere diversiteit aan werkomgevingen. De moderne werkplek is diverser en inclusiever dan ooit tevoren. Het vermogen om effectief te communiceren en samen te werken met mensen van verschillende achtergronden en perspectieven is essentieel voor succes. Soft skills bevorderen een inclusieve en samenwerkingsgerichte cultuur.

Verder is er sprake van verandering in leiderschap. Traditioneel management heeft plaatsgemaakt voor coachend leiderschap. Leiders moeten werknemers motiveren, begeleiden en inspireren. Soft skills zoals empathie en emotionele intelligentie zijn daarmee cruciaal geworden voor het opbouwen van positieve leiderschapsrelaties.