Loopbaanbegeleiding

Voor wie:
Door veranderende omstandigheden of een nieuwe levensfase kunnen motivatie en tevredenheid onder druk staan. Met alle gevolgen van dien voor uw organisatie. Een loopbaanonderzoek is een bedoeld voor medewerkers die vanwege onvoldoende uitdaging, motivatie of competenties dreigen vast te lopen in hun huidige werk – of reeds vastgelopen zijn – en die behoefte hebben aan professionele begeleiding bij het maken van (nieuwe) keuzes ten aanzien van hun loopbaan.

Werkwijze:
Er wordt gestart met een intakegesprek waarin kennismaking en verheldering van de loopbaanvraag centraal staan. Afhankelijk van de vraagstelling worden er vervolgens gerichte opdrachten en gesprekken ingezet. Onderwerpen die daarbij aan bod kunnen komen zijn:
· verkenning van de loopbaan tot nu toe
· sterke en zwakke kanten
· persoonlijke waarden en normen
· drijfveren en motivatie
· beroepsinteresse
· orientatie op loopbaanmogelijkheden
· stappenplan

Resultaat:
Medewerkers hebben een beter inzicht in het verloop van hun loopbaan, maar ook in kwaliteiten en ambities. Dit stelt hen in staat een gefundeerde loopbaankeuze te maken en te werken aan een nieuw en realistisch perspectief. Aan het einde van het traject is het voor een medewerker duidelijk geworden wat voor soort werk het beste bij hem past en wat de koers zal zijn voor de komende tijd. Dit wordt verwoord in een stappenplan waarin de stappen omschreven staan die nog nodig zijn om het einddoel te bereiken.

Gedurende het traject houden wij u op de hoogte van de voortgang. Aan het einde volgt er een eindgesprek met de medewerker, de opdrachtgever en de adviseur

Duur:
Gemiddeld 8 gesprekken in een tijdsbestek van 4 maanden.