Coaching

Wat houdt coaching in?
Coaching is een intensieve vorm van persoonlijke begeleiding. Coaching kan uitkomst bieden wanneer een  medewerker wel de capaciteiten en inzet heeft, maar toch niet goed functioneert.
Coachtrajecten zijn kortdurende verandertrajecten waarbij de resultaten helder zijn geformuleerd.

Wij gaan uit van de bijzondere potentie die in ieder mens aanwezig is. De kunst is om deze potentie te openen, daarbij kunnen meerdere interventies ingezet kunnen worden. Belangrijk is het daarbij dat er een vertrouwensbasis is tussen de medewerker en de coach en dat de medewerker gemotiveerd is om deel te nemen aan een coachingstraject.
Coaching is gericht op het vergroten van de zelfsturing van de medewerker.

Werkwijze:
In een driegesprek (medewerker, opdrachtgever en coach) wordt de actuele vraagstelling, het huidige gedrag en het gewenste gedrag besproken en in te bereiken resultaatgebieden vastgelegd. Tevens worden er afspraken gemaakt over duur en frequentie van de gesprekken.
Tijdens het coachingstraject worden er meerdere methodieken en interventies gebruikt om de gewenste gedragsverandering tot stand te brengen.

Gedurende het traject zijn er meerdere momenten van terugkoppeling naar de opdrachtgever.
Gelet op het persoonlijke en vertrouwelijke karakter van het traject gebeurt dit in overleg met de medewerker. Het traject wordt afgerond met een driegesprek.

Resultaat:
Een medewerker die beter functioneert in de werksituatie. Hij /zij weet “lastige situaties” beter het hoofd te bieden en de verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen functioneren.

Duur/doorlooptijd:
De coach bepaalt in nauw overleg met u en de medewerker het aantal en frequentie van de gesprekken.

Gemiddeld bestaat een coachtraject uit 8 gesprekken van anderhalf uur.