Coaching

Coaching is een intensieve vorm van persoonlijke begeleiding. Bij coaching gaat het om jou en hoe jij met verschillende situaties om gaat. Dit heeft vaak relatie met zaken die je werkgever van je vraagt of verlangt en die je moeite kosten. Een coachingstraject laat je (gedrags)patronen ontdekken die verankerd liggen in je overtuigingen, waarden en normen. Door de inzet van verschillende interventies worden oude patronen doorbroken en nieuw gedrag ontwikkeld. Zo geef je samen met je coach richting aan je verandering.
Coachtrajecten zijn kortdurende verandertrajecten waarbij de resultaten helder zijn geformuleerd.

Werkwijze:
Het traject wordt gestart met een kennismakingsgesprek. Voor het succesvol laten verlopen van een coachingstraject is het essentieel dat er een vertrouwensband ontstaat tussen  de coach en jou.
Gedurende het traject wordt er gewerkt met diverse (huiswerk) opdrachten en interventies om de gewenste verandering tot stand te brengen.

Duur:
Dit is afhankelijk van de vraagstelling en de persoon. De individuele gesprekken duren gemiddeld anderhalf a twee uur.