Angela van Berkel

 

Angela van Berkel (1967) is na haar studie aan de Akademie Mens en Arbeid (beroepskeuzewerk)

te Tilburg haar loopbaan begonnen als coördinator van een werkgelegenheidsproject voor jongeren. Daarna is ze vele jaren werkzaam geweest bij Arbeidsvoorziening. In 2001 heeft zij de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven en is zij als loopbaanadviseur bij een landelijk bureau in dienst getreden.

Als adviseur was ze daar op allerlei manieren betrokken bij de in- door- en uitstroom van medewerkers. Het begeleiden van collectieve en individuele outplacementtrajecten, het begeleiden van keuzeprocessen zoals bij stoppende agrariërs, het coachen van individuele medewerkers en het begeleiden van loopbaanheroriëntatie trajecten zijn voorbeelden van werkzaamheden.

Angela van Berkel heeft zich verder gespecialiseerd in het gebruik van tests en assessments als

hulpmiddel bij loopbaan- en selectievraagstukken. Ze is gecertificeerd voor het afnemen van

tests en vragenlijsten o.a. van SHL (OPQ), Pearson en Matchcare.
Ze is een getraind assessor, zodat zij diverse rollenspellen kan afnemen.

In 2007 heeft zij met goed gevolg de basisopleiding voor (onorthodox) coach afgerond.
Hiermee heeft zij een verdere verdieping gegeven aan het kunnen begeleiden van veranderingsprocessen bij individuele medewerkers
.

Begin 2008 is Angela van Berkel Coaching en Advies van start gegaan. Sinds juli 2009 met een eigen kantoorlocatie aan de Obrechtstraat 35 in Oss.  Inmiddels heeft zij een vaste klantenkring

opgebouwd in de regio. Opdrachtgevers zijn afkomstig uit de branches bouw, infratechniek,

industrie, (gemeentelijke) overheid en zorg- en welzijnsinstellingen. Om aan de groeiendevraag

te kunnen blijven voldoen maakt ze gebruik van de diensten van een  gecertificeerd test adviseur.

In 2011 is Angela van Berkel toegelaten tot het Register van Beroepskeuzeadviseurs.

Daarnaast is ze een Noloc erkend loopbaanprofessional. Binnen deze beroepsvereniging is ze

actief in de kwaliteitskring Zuiderlicht.  Door lid te worden van de LoopbaanAdviesGroep zet

zij een vervolgstap in haar zelfstandig ondernemerschap. Samen met negen andere ervaren loopbaanadviseurs zorgt ze voor een landelijk netwerk die een breed pakket aan dienstverlening

bieden.