Om kwaliteit te kunnen
blijven bieden is
Angela van Berkel coaching
en advies aangesloten bij:
 

 

 


Aanpak

Het is elke keer weer een boeiend proces om mensen te begeleiden tijdens hun zoekproces naar

een nieuw loopbaanperspectief of hun veranderingsproces.  Of het nu door middel van

tests/assessments is of door middel van coachingsgesprekken.  Uiteindelijk gaat het erom dat

iemand zijn bestemming vindt , want de juiste man/vrouw op de juiste plaats levert ook het

bedrijf de meeste rendement op. De film van NOLOC biedt een duidelijk beeld van de inhoud en meerwaarde van een loopbaantraject. Klik hier op de link om het filmpje te bekijken.

De aanpak is van Angela van Berkel Coaching en Advies is persoonlijk,  resultaat, - en  doelgericht.

Er worden duidelijke en heldere afspraken gemaakt met zowel werkgever als werknemer.

Het nakomen van gemaakte afspraken is een vanzelfsprekendheid.

Hierbij wordt de gedragscode van het Register van Beroepskeuzeadviseurs gevolgd

(www.beroepskeuze.nl).

De begeleiding wordt gekenmerkt door  “de  kracht van het kunnen spiegelen”:

- Het individu in de spiegel laten kijken,  waardoor er zelfinzicht ontstaat.

  Dit kan met behulp van testmateriaal of andere  werkvormen zoals tekenopdrachten en NLP.

- De werkgever en werknemer een spiegel voorhouden. Patronen die worden gesignaleerd

  worden bespreekbaar gemaakt, om  daarna te komen tot een gezamenlijk doel.

  Zo kan er weer een basis ontstaan om samen verder te gaan.

- Interactie tussen mensen bespiegelen. Bijvoorbeeld in coachingstrajecten om

  knelpunten op te sporen en de onderlinge communicatie te verbeteren

De kleinschaligheid van het bureau zorgt voor persoonlijke aandacht en korte lijnen.

De continuïteit wordt gewaarborgd door deelname aan de LoopbaanAdviesGroep (www.loopbaanadviesgroep.nl). Dit is een landelijke vereniging van zelfstandig gevestigd

loopbaanadviseurs die alle producten levert op het gebied van in, door,- en uitstroom

van personeel.  Hierdoor is het mogelijk om een breder pakket aan dienstverlening te bieden,

zonder daarbij in te boeten op persoonlijk contact. Voor Zuid (oost) Nederland werken

Annelies Manders Outplacement en Coaching (www.anneliesmanders.nl) en Angela van Berkel

Coaching en Advies nauw samen.

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteit staat hoog in het vaandel en wordt erkend door inschrijving in het Register van Beroepskeuzeadviseurs en het beroepsregister van NOLOC. Bij tests en assessments wordt er

kwalitatief hoogwaardig (test) materiaal ingezet .  De rapportages worden door opdrachtgevers gewaardeerd door hun volledigheid en de praktische adviezen die er gegeven worden.

Adviseurs maken deel uit van Kwaliteitskringen, gericht op intervisie en supervisie, waarin de

kwaliteit van ons werk bewaakt en verbeterd wordt.

Promotiefilm NOLOC "Vanaf Vandaag"